201202091328777430mcRrot5j201202091328777434sZjUFCAc201202091328777426PnFssrDk

Vi hjälper dig

Är du ägare av ett familjeföretag eller fåmansföretag? Vårt mål är att öka värdet på Ditt företag och att optimera den ekonomiska behållningen av Ditt företagande.

Som företagare uppstår ofta situationer där det känns tryggt att rådfråga någon. Genom vårt kontaktnät har vi samarbete med en rad experter som vi kopplar in i frågor som kräver specialistkompetens.

Samtliga transaktioner som du eller ditt företag genomför medför olika skattefrågor. Vårt mål är att du ska planera skattekostnaden och hantera eventuella skatterisker.

Ekonomisk rådgivning

Vi är ditt naturliga bollplank i viktiga frågor med ekonomisk anknytning

 • Företagsvärdering
 • Rådgivning i företags-ekonomiska frågor
 • Managementuppdrag
 • Rådgivning vid köp- och försäljning av fastigheter och företag
 • Styrelseuppdrag
 • Bolagsstrukturfrågor

Skatt och deklaration

Rätt hantering av skatter ger
lönsamhet och trygghet

 • Deklarationer
 • Privat- och företags-beskattning
 • Momsfrågor
 • Skatteplanering
 • Utdelning och kapitalvinster i fåmansägda aktiebolag (de sk 3:12-reglerna)
 • Stöd vid förfrågningar från skatteverket

Juridiska tjänster

Upprätta eller granska avtal?
Vi hjälper dig.

 • Aktieägaravtal
 • Företagsöverlåtelser
 • Generationsskiftesplanering
 • Kompanjonavtal
 • Gåvor & Arv